Giftfri vardag

Det är viktigt att skydda människors hälsa från att att skadas av farliga kemiska ämnen. Särskilt viktigt är att skydda barn och unga. Det är viktigt att inte bygga upp ytterligare hälso- och miljöproblem som finns kvar under lång tid. Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbart i miljön. Kemikalieinspektionen har i en delredovisning till regeringen av…

Läs mer

Sänk arbetsrelaterad sjukfrånvaro hos personalen

Ärende 4. Budget 2016 – vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsförvaltningen har höga sjuktal bland sin personal. Det här är naturligtvis negativt ur alla aspekter, såväl för personal som för verksamhetens kvalitet. Frånvarodagarna i november var 4.630 eller 10,13 procent, att jämföras med exempelvis november 2012 då sjukfrånvaron var 5,63 procent. Sjuktalen skiljer sig mellan…

Läs mer

Socialdemokraterna vill avvakta försäljning av f.d. stadshuse

Under dagens sammanträde (2015-11-18) med Arbetsmarknads- och socialnämnden fanns ett ärende med som beskriver den mycket svåra situationen avseende boendeplatser för dem asylsökande som kommer till Karlstad. I f.d. stadshuset finns både ankomstboende för vuxna och familjer, men även boende för dem ensamkommande barn och unga. Inom kort kommer de ensamkommande vara 50 stycken i…

Läs mer
facebook Twitter Email