Nyhetsbrev från S i Region Värmland

Hoppas ni alla har haft en fin sommar! Nu är det dags att starta igång det politiska arbetet för hösten efter en speciell vår där politiken i regionen hamnat lite i bakgrunden. Men vi ska nu lägga en strategisk plan för hur vi kan synliggöra vår regionalpolitik mer.

Aktuellt rörande Covid-19

Som läget ser ut nu är det för första gången på tre månader som inga patienter med Covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen och inga dödsfall har rapporterats på över en månad. Oroväckande är dock den uppgång som varit i antal smittade efter semestern, främst bland gruppen yngre vuxna. Därför är det viktigt fortsätta hålla social distans, tvätta händerna och stanna hemma om man känner sig sjuk.

Gränsproblematik

Under sommaren meddelade den norska regeringen att man öppnar gränsen mot Värmland. Något som varit oerhört viktigt och värdefullt för en hårt ansatt gränshandeln och besöksnäring. Normalt omsätter gränshandeln närmare 5 miljarder norska kronor och sysselsätter cirka 2000 personer. Men efter en knappt månad av gränsöppning kom beskedet att Värmland rödlistats och gränsen återigen stängts. Här behöver vi fortsätta att trycka på för en gränsöppning.

Ombyggnation på CSK

På Regionstyrelsen i juni fattade man beslut om att ge grönt ljus för en ombyggnation på CSK. Det är en investering på närmare 7 miljarder kronor, historiskt höga nivåer. Vi socialdemokrater har under ärendets gång varit kritiska till hur stort projektet vuxit.

Vi lämnade därför en del ändringsförslag till beslut. Bland annat så anser vi att Regionfullmäktige ska fatta beslut om varje delprojekt/etapp som berör byggnationen. På så sätt kan man kontrollera och dra i handbromsen om kostnaderna skulle skena iväg, vilket vi fick igenom. Sedan yrkande vi även på att få med en skrivelse som tydliggör att kostnaderna för byggnationen inte får gå ut över utbudet inom sjukvården i övriga länet. Det var dock ett ändringsförslag som det borgerliga styret inte valde att ställa sig bakom.

På Regionfullmäktige den 16 september kommer man med stor sannolikhet att ge grönt för att dra igång upphandling och ombyggnationen. En tanke är att ni i Karlstad Arbetarekommun arrangerar en temakväll för att ge djupgående information kring ombyggnationen på CSK?

Övriga politiska frågor

Under Regionstyrelsen i juni behandlades vårt initiativ om att inrätta en kultur- och föreningsjour där även en omfördelning på 10 miljoner skulle görs för att upprätta en pott till kultur- och föreningsstöd. Dessvärre fick vi avslag på vårt förslag då det borgerliga styret fick stöd av SD i frågan. Läs mer om initiativet här.

På Regionfullmäktige i juni lämnade vi in en motion om att vi vill se ökat personaldeltagande vid politiska beslut. Det vi vill är helt enkelt att man ser över hur berörda fackliga organisationers närvaro- och yttranderätt ska se ut för Region Värmlands nämnder. Du kan läsa motionen här.

På kommande Regionfullmäktige i september kommer vi med stor sannolikhet att få bifall på en del motioner. Den första motionen handlar om att Region Värmland ska ta fram en träbyggnadsstrategi, motionen kan du läsa här. Den andra motionen handlar om att stärka den finansiella närvaron i Värmland, den motionen kan du läsa här.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.