Nyhetsbrev från S i Region Värmland

Aktuellt rörande covid-19

Smittspridningen fortsätter att öka i Värmland och ligger för närvarande på de högsta nivåerna sedan pandemins start. Den brittiska mutationen breder ut sig i Värmland kan vara en förklaring. Konsekvensen av att allt fler smittats under senaste veckorna visar sig också på länets sjukhus. Mycket tyder på att de senaste veckornas utveckling med ökat antal fall kommer att hålla i sig.

Mer glädjande är att regionens första delmål, fas 1 i vaccinationsinsatsen, nu är genomförd. Det betyder att följande har vaccinerats:

  • Personer på särskilt boende samt hushållskontakter till dessa
  • Personer med hemtjänst
  • Personer som arbetar nära ovanstående grupper
  • Viss övrig sjukvårdspersonal

Totalt har nu 15 713 (6.9 %) värmlänningar fått dos 2.

Aktuella politiska frågor

Wermland Opera

Under senaste Regionstyrelse behandlades principöverenskommelsen kring Wermland Operas flytt från Spinneriet till ”The Bakery”. Lite bakgrund är att nuvarande lokaler på Spinneriet är i stort behov av upprustning samt att Region Värmland på sikt behöver ytan för att utveckla Centralsjukhuset. Därför har undersökningar gjorts kring ersättningslokaler och Wermland Invest och Löfbergs Fastigheter har erbjudit sig att bygga om och bygga till det gamla bageriet ”The Bakery” på det tidigare Coop-området på Orrholmen för Wermland Opera. Tanken är att lokalerna ska rymma en publik scen, café, orkestersal, repetitionslokaler, verkstäder och administration. Flytten kommer innebära ökade hyreskostnader för operan. Region Värmland och Karlstads kommun har därför nu enats om fem (5) punkter i en principöverenskommelse. Bland annat ser man positivt på flytten till Orrholmen, men att Karlstads Teater och Karlstads CCC fortsättningsvis nyttjas. Både regionen och kommunen kommer i kommande budgetarbete hantera frågan om flytt- och hyreskostnader till operan för att täcka den faktiska nettokostnadshöjningen som en flytt skulle medföra. Centerpartiet var det enda partiet i styrelsen som haft en annan syn i frågan och vill i nuläget inte skjuta till mer pengar skattepengar utan vill se att operan söker annan finansiering. Vi från Socialdemokraterna lyfte in att projektet återkommande ska uppdateras i styrelsen, vilket fick bifall av styrelsen.

Nya lokaler för Molkoms folkhögskola

Molkoms folkhögskola bedriver verksamhet i en filial i Karlstad, i inhyrda lokaler i inre hamn. Hyresavtalet är uppsagt och en ny förhyrning har tagit fram. Nya lokaler har hittats på Orrholmen där skolverksamhet redan bedrivs idag och där få anpassningar behöver göras.

Annat:

  • Värmlands kulturplan 2022 – 2025 har i dagarna gått ut på remiss. Kulturplanen syftar till att tydliggöra Region Värmlands grundläggande syn på kultur- och konstnärspolitik och ange en viljeriktning för det fortsatta övergripande arbetet med kulturfrågor i regionen. Planen ligger till grund för och ska inspirera till – samverkan och dialog. Sista dag att svara på remissen är 10 augusti och du kan ta del av remissversionen här.
  • Värmlandsstrategin 2040, länets regionala utvecklingsstrategi engagerar, 145 remissvar från bland annat kommuner, näringslivs- och intresseorganisationer, myndigheter och privatpersoner har inkommit. Du kan ta del av Socialdemokraterna i Värmlands remissvar här. Beslut om strategin tas i juni 2021.
  • Vi kommer nu att inleda vårt arbete inför budgeten 2022.
facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.