Nyhetsbrev från S i Region Värmland

Aktuellt rörande covid-19

Antalet nya bekräftade fall har ökat under de senaste sju dagarna. Vad gäller patienter som är i behov av vård på sjukhus ser läget ungefär ut som det gjort under de senaste veckorna. Nästa vecka är det sportlov i Värmland och Ingemar Hallén manar till försiktighet under lovet vare sig man tillbringar det på hemmaplan eller reser. Den som planerar att åka på skidresa till fjällen ska resa säkert och följ rekommendationerna under resan men också på resmålet. Vad gäller andra virusvarianter ser smittskydd en ökad förekomst av misstänkta fall. Det gäller framför allt den brittiska mutationen.

Regionfullmäktige februari

På senaste Regionfullmäktige låg fokus på att Region Värmland går in som delägare i Karlstad Airport AB. Beslutet är som en följd av regionbildningen där i det samverkansavtalet som upprättats mellan de värmländska kommunerna och Region Värmland framgår att flygplatsen är en regional angelägenhet. Därför har diskussioner mellan Region Värmland och Karlstads kommun förts om ett delat ansvar. Två partier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade mot förslaget. Genom beslutet får Region Värmland fyra representanter i styrelsen (2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare) där vi från oss utsett Tomas Riste och Lisa Levin. Fullmäktige beslutade även om att vaccinationsresor i Värmland ska avgiftsfria. Läs mer om det här.

Vi ställde två interpellationer. Den första handlade om rehabilitering efter Covid-19, du kan läsa här. Syftet var att få svar på vilka planer som regionen har för patienter med långvariga besvär får möjlighet till rehabilitering. Finns interna planer men utåt finns det ingen information att tillgå för de berörda personerna, något vi anser är anmärkningsvärt. I VF häromdagen kunde vi se att vår interpellation fått effekt och regionen nu ska göra en insats för att undersöka behovet. Den andra interpellationen handlade om vaccinering, du kan läsa den här. I den interpellationen ville få svar på vilka möjligheter som finns för att utöka antalet platser för vaccinmottagningar. I dag behöver 20 procent av värmlänningarna åka till någon av de 10 kommuner som kommer ha en eller flera vaccinationsstationer. Något som vi har varit kritiska till.

Under fullmäktige anmälde vi fyra motioner:

  • Regional hjälplinje för psykisk ohälsa, läs den här.
  • Stoppa ersättningen till privata nätläkare, läs den här.
  • Stärk den medicinska närvaron i äldreomsorgen, läs den här.
  • Regionalt lärcentrum, läs den här.

Uppmärksammad motion om att stoppa ersättningen till privata nätläkare

Utifrån att det borgerliga styret i Västra Götaland antagit ett förslag om att stoppa ersättning till privata nätläkare hackade vi på och lämnade in en motion i samma anda. Det blev medialt uppmärksammat i Värmland men även nationellt och fler regioner har hackat på. Motionen kan du läsa mer om via länken ovan.

Det här var ett axplock av senaste tidens arbete för Socialdemokraterna i Region Värmland. Vi deltar gärna på något av era medlemsträffar för att ge mer information. Du kan ta del av vårt politiska arbete här.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.