Nyhetsbrev från S i Region Värmland

Aktuellt rörande covid-19

Antalet bekräftade fall ökar nu markant i hela Värmland och vi har fått nya dödsfall. Smittspridningen fortsätter därmed att ligga på en högre nivå än under sensommaren. Det är fortsatt framför allt bland yngre och medelålders som smittan sprider sig. Region Värmland har infört nya förhållningsregler för personer som bor tillsammans med någon som testats positivt för covid-19. Det innebär att symtomfria vuxna och gymnasieungdomar som bor med en covid-19-smittad ska stanna hemma från arbete och skola.

Det vi gör nu spelar roll för hur smittspridningen ska utveckla sig. Följ därför Folkhälsomyndighetens rekommendationer, tillsammans kan vi bromsa spridningen.

Regionfullmäktige oktober

På senaste Regionfullmäktige oktober, som för övrigt sker digitalt, hade vi uppe två motioner till behandling från oss. En av motionerna var att införa Enprocentregeln. Enprocentregeln innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning. Efter en lång debatt fick vi inte med de andra partierna som höll fast vid att behålla dagens system om att avsätta till konst per kr/kvm. Den andra motionen fick vi däremot bifall för. Den handlar om att verka för en entreprenörskapsutbildning på Karlstads Universitet. 

Andra större diskuterade punkter under Regionfullmäktige var antagandet av en flaggpolicy. Sverigedemokraterna motsatte sig att man på internationella HBTQ-dagen ska flagga med regnbågsflaggan. Vi andra partier markerade starkt mot deras ställningstagande och utökade istället antalet platser där flaggan ska hissas.

Inlämnad motion om arbetstidsförkortning

På Regionfullmäktige i oktober lämnade vi in en motion där vi vill se ett pilotprojekt för att införa arbetstidsförkortning för äldre medarbetare. Modellen vi vill testa kallas för ”80-90-100” och är ett förslag framarbetat av fackförbundet Vision. Modellen innebär att man arbetar 80 procent, får lön 90 procent av heltidslönen men 100 procent inbetald tjänsteperson som sysselsättningsgraden vore oförändrad. Läs motionen här.

Inlämnat politiskt initiativ om att hitta orsaker till arbetslöshet

Vi har lämnat in ett politiskt initiativ om att hitta orsaker till arbetslöshet. Anledningen är för att vi ser stora variationer mellan våra kommuner. Exempelvis har Forshaga jämfört med Arvika och Storfors en lägre ökning i andel arbetslösa. Med en faktabaserad beskrivning av arbetslöshetssituationen i våra värmländska kommuner kan vi få en bild av hur problematiskt situationen är. Utifrån en sådan beskrivning anser vi sedan att gemensamma åtgärder kan vidtas. Läs mer om initiativet här.

Budgetsatsning på ambulanssjukvården

Vi håller nu på att arbeta med vårt reviderade förslag till budget 2021 för regionen. Vi har redan nu presenterat en satsning, det är på att förstärka ambulanssjukvården. Satsningen gör vi för att värna tryggheten för de mindre orterna och för landsbygden där utryckningstiderna kan vara längre. Läs mer om satsningen här. Hela budgetförslaget presenteras innan Regionstyrelsen i december.

Privatisering av psykiatrin?

Det borgerliga styret har lagt ett förslag om att utreda för ett införande av vårdval inom psykiatrin, med andra ord innebär det en privatisering. Det är helt fel fokus enligt oss. För att vården ska bli den bästa för patienten och personalen behöver den samordnas bättre och inte splittras upp mellan ständigt fler vårdgivare. Fortsättning följer i frågan.

Övrigt

Regionråden fortsätter sina digitala verksamhetsbesök och träffade förra veckan Svenskt Näringsliv och Visit Värmland. Rundresan bland Arbetarekommunerna fortsätter också för inspel till vårt politiska arbete.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.