Nyhetsbrev från S i Region Värmland

Aktuellt rörande Covid-19

Antalet fall ökat något i jämförelse med hur det sett ut under tidigare veckor. Läget i Värmland vad gäller covid-19 fortsätter dock att vara stabilt och antalet bekräftade fall ligger på en låg nivå.

Vad gäller provtagningen och antalet patienter som vårdas på sjukhus ser det i stort sett ut som tidigare. Antalet provtagningar har sjunkit något under den senaste veckan.

Ombyggnation på CSK

Nu har Regionfullmäktige fattat beslut om att ge grönt ljus för en ombyggnation på Centralsjukhuset i Karlstad. Ni som kommer besöka Centralsjukhuset under de kommande 16 åren kan räkna med byggkaos.

Det är en investering på närmare 7 miljarder kronor, historiskt höga nivåer. Som vi har skrivit tidigare så har vi under ärendets gång varit kritiska till hur stort projektet vuxit. Vi försökte återigen få med en skrivelse till beslut om att vi inte vill se att kostnaderna för byggnationen får gå ut över utbudet inom sjukvården i övriga länet. Det var dock ett ändringsförslag som de andra partierna inte valde att ställa sig bakom.

Motion rörande Enprocentregeln

Motion från den socialdemokratiska kulturföreningen i Karlstad om att införa Enprocentregeln är nu under behandling i regionen. Motionen fick bifall på distriktskongressen 2019 och lämnades in som en motion vid Regionfullmäktige i oktober samma år. Du kan läsa motionen här. Nu har Kultur- och bildningsnämnden gett sitt svar på motionen som ställer sig positiv till motionen. Nu ska den vidare upp till Regionstyrelsen och sedan Regionfullmäktige, stay tuned!

Bifall på motioner under Regionfullmäktige

Under senaste Regionfullmäktige i september fick vi bifall på två av våra motioner. Den första handlar om att regionen nu ska ta fram en träbyggnadsstrategi. Den andra motionen vi fick bifall på handlar om att stärka den finansiella närvaron i Värmland, där en handlingsplan nu ska tas fram.

Övriga politiska frågor

Regeringen har genom höstbudgeten för 2021 adresserat en del satsningar till regionen. Av de generella välfärdsmiljarderna får regionen 184 miljoner, för att hantera uppskjuten med anledning av Corona får regionen 109 miljoner. Det är de faktiska siffrorna som vi vet. Sedan kommer vi få pengar för att stärka ambulanssjukvården, satsningar för att främja psykisk hälsa och stärka psykiatrin, medel för en tillgänglig primärvård och för att inleda arbetet för en fast läkarkontakt. Det är en del av satsningarna som berör sjukvården och vi vet ännu inte hur mycket pengar regionen kommer att få. I december kommer regionen att revidera budgeten för 2021 och vi har nu inlett ett arbete för att arbeta fram vårt förslag.

Våra regionråd har under september gjort en hel del digitala verksamhetsbesök med fokus på vårdcentraler. Besöken har gjorts tillsammans med riksdagsledamöter och kommunalråd på den orten. Regionråden har även påbörjat en rundresa bland våra Arbetarekommuner för att informera om regionen och få med sig inspel till det politiska arbetet.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.