Ny vision för Karlstad

Kommunfullmäktige har nu beslutat om en nu vision för Karlstad – Ett bättre liv i solstaden.

Socialdemokraterna har i flera omgångar motionerat om att det är dags för en ny vision för kommunen. Redan 2015 lades en motion i kommunfullmäktige om att det var hög tid att starta ett utvecklingsarbete för att förnya visionen Livskvalitet Karlstad 100 000. 2108 motionerade vi om att det nu var helt nödvändigt med en ny vision och att kommunstyrelsen bör snarast initiera och leda en sådan utvecklingsprocess. Nu är vi äntligen där!

Visionen ger en gemensam bild av vår framtid och för att på lång sikt uppnå den finns konkreta mål och aktiviteter i kommunens strategiska plan.

– Karlstadsborna ska ha ett tryggt vardagsliv med närhet till arbete, fritid, vatten och grönska. Det ska finnas ett dynamiskt näringsliv och invånarna ska ha tillgång till ett stimulerande arbetsliv och bra utbildningsmöjligheter. Tillsammans bygger vi en mer hållbar kommun där vi säkrar resurser till välfärden, säger Linda Larsson (S).

Ett bättre liv i solstaden syftar till att livet ska vara bättre i Karlstad oavsett i vilket skede i livet du befinner dig och det handlar om alla slags liv; näringsliv, arbetsliv, studentliv, familjeliv, nöjesliv, friluftsliv, pensionärsliv, stadsliv, lantliv och så vidare. 

– Vem du än är – i alla livets skeenden – så ska Karlstads kommun jobba för att du har det bättre här. Är vi bättre än andra så kommer tillväxten att öka – och Karlstad fortsätta vara en plats där människor väljer att leva och bo, säger Per-Samuel Nisser.

Solen är en annan viktig del i formuleringen i nya visionen. Solen är en välkänd och omtyckt symbol som inkluderar hela Karlstads kommun.

Karlstads kommuns styrmodell består av tre delar – visionen, strategisk plan och värdegrunden. Visionen kommer, precis som tidigare, bestå av texter som formulerar och förklarar visionens olika delar. Texterna kommer att beslutas av kommunfullmäktige i maj.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.