Nej till mer privatisering!

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 17 april, lade den styrande minoriteten fram tre politiska initiativ, som alla handlar om ökad privatisering inom vården och omsorgen. Initiativen riktar sig till olika delar av verksamheten: gruppboenden för personer med funktionsnedsättning, daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorgen.

Karlstads kommun har redan flera boenden som drivs på entreprenad såväl inom äldreomsorgen, som inom funktionsstöd. Utöver detta så pågår en byggnation av ett privat drivet boende.

– Vi anser att det räcker med de som redan finns och är under byggnation, som jämförelseobjekt och utbud av privat driven vård och omsorg. Det finns inget egenvärde i fler privata alternativ, tvärtom. Dessutom finns det ett starkt och utbrett stöd hos befolkningen mot vinster i välfärdens, säger Maria Wågemo (S), 1:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

– Minoritetsstyret i Karlstad vill införa LOV (lagen om valfrihetssystem) inom den dagliga verksamheten, men det har utretts sedan tidigare. Slutsatsen i den utredningen var, att ett sådant införande skulle vara kostnadsdrivande för vår egen verksamhet och därför beslutade nämnden att inte gå vidare i frågan. Vi ser absolut ingen anledning att utreda samma fråga igen. Det känns märkligt att den styrande minoriteten inte tar till sig detta, utan vill privatisera till varje pris, säger Maria Wågemo.

Socialdemokraterna har därför reserverat sig mot dessa tre initiativ.

– Att öka det privata vinstintresset inom vården och omsorgen, är inte Socialdemokraternas väg att möta framtidens utmaningar.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.