Motion – Utred möjligheten att utöka lovskolan och ge eleverna betalt när de studerar på lov

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå förslaget om att utreda möjligheten till betalda feriestudier för årskurs 9 på grundskolan samt gymnasieskolans årskurs 1, 2 och 3.

Lovskola är ett av flera exempel på insatser som kan vara värdefulla för att öka möjligheterna för elever att nå målet om gymnasiebehörighet och gymnasieexamen.

Coronapandemin har inneburit att vi har en utbildningsskuld. En stor del av undervisningen har de senaste åren genomförts på distans. För en del elever har det varit bra men alltför många vittnar om att det varit svårt att hänga med i skolarbetet och betygen har blivit lidande. Vårt förslag innebär att lovskolan ska utökas till att erbjudas på fler lov och i samverkan med Universitet och folkhögskolor. Detta ska omfatta alla elever inte bara de som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet eller få sin gymnasieexamen. Vi anser vidare att frågan om att kunna välja lovskola på sommarlovet, med lön, istället för ferietjänst borde utredas.

Det finns positiva erfarenheter sen tidigare av lovskola på sommarlovet med lön och det är olyckligt att man, trots dessa erfarenheter, inte ens vill utreda vårt förslag.

Karlstad 2022-01-24

Linda Larsson

1:e vice ordförande

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.