Motion – Utred möjligheten att skapa en miljöverkstad i Karlstad enligt Helsingborgsmodellen

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå motionen. Vi konstaterar att motionen avslås med hänvisning till att barn- och ungdomsförvaltningen erbjuder undervisning med stöd från naturskolan, NTA skolutveckling (Naturvetenskap och teknik för alla), förvaltningens miljösamordnare samt genom samverkansprojekt med miljöförvaltningen.

Förvaltningen skriver vidare i sitt yttrande:

”Barn- och ungdomsförvaltningen bedömer att större delen av det som erbjuds inom Miljöverkstaden redan erbjuds som stöd till skolan. Det som skiljer är att Miljöverkstaden arbetar mer systematiskt och säkerställer att eleverna får del av stödet. Stödet inom barn- och ungdomsförvaltningen är ett frivilligt erbjudande och är därav beroende av enskild skolas intresse och engagemang”.

Förvaltningen konstaterar vidare att det finns ett behov av att utveckla naturskolan och NTA skolutveckling för att öka likvärdigheten.

Det är ju just det som är vårt huvudargument för ett bifall till motionen. Det är för låg ambition att erbjuda detta frivilligt. Klimatkrisen är på allvar här och nu och alla elever måste ges möjlighet att ta till sig den senaste kunskapen på ett likvärdigt sätt.

Vi ser ingen motsättning mellan att vidareutveckla pågående arbete och samtidigt ta till sig de delar Helsingborgsmodellen som man bedömer kan utveckla verksamheten positivt.

Karlstad 2022-01-24

Linda Larsson

1:e vice ordförande

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.