Motion angående Fixarservice inom IT och teknik

Kommunen erbjuder Fixarservice för personer som är 75 år eller äldre alternativt har trygghetslarm.

Tjänsten är helt gratis, och det räcker med ett telefonsamtal till kommunens kontaktcenter. Det handlar om att underlätta för personer att förflytta tunga föremål eller att förebygga fallskador, om hen själv utför uppgiften. På kommunens hemsida kan man utläsa vissa exempel på vad Fixarservice kan utföra: Ta ned och sätta upp gardiner, hämta eller bära upp tyngre saker till vind eller källare. Plocka ned något föremål från ett högt skåp. Eller sätta upp brandvarnare och byta batterier.

Genom Fixarservice visar kommunen att man gör det där lilla extra som kan vara väldigt viktigt för den enskilde i vardagen, utan för den skull behöva hemtjänst eller annan omsorgsåtgärd från samhället. Lika lite skulle det kanske behövas för att bryta någons isolering från att tillgängliggöra sig nätet.

Många äldre som skulle vilja komma igång att utföra sina e-tjänster på nätet, eller hålla kontakten med nära och kära som geografiskt befinner sig långt borta, men hindras just av det faktum att de inte kan installera en dator, eller vissa funktioner i datorn. I kommunens handlingsplan ”Digitala Karlstad” lyfter man fram vikten av att försöka inkludera så många som möjligt av invånarna i det digitala landskapet. De äldre kan hindras denna tillgång just därför att hårdvaran inte är redo att användas.

På samma sätt som det finns en stor samhällsvinst i att äldre undviker fallolyckor genom att slippa ta vissa risker hemma, så finns det också samhällsvinster i att hjälpa äldre att bryta det digitala utanförskapet.

Vi vill att Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda om Fixarservice kan inkludera installation av datorer, men också igångsättande av program och hjälpa personen, ifall det skulle behövas, att koppla olika enheter med varandra.

Vi vet att vård- och omsorgsförvaltningen genomfört mässor med inriktning välfärdsteknik, men för de äldre som inte har yngre anhöriga i närheten, så behövs det ofta hjälp i hemmet med tekniska installationer och support.

Förslag:

Vård- och omsorgsnämnden utreder möjligheten att erbjuda fixarservice inom digital teknik enligt intentionerna i motionen.

Karlstad 2019-05-02

Ferman Brodrej (S)
Esteri Nilsson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.