Medlemsnytt från S i Region Värmland

Februari 2020

Ännu en månad har gått och vi ska summera månadens politiska arbete i Region Värmland. Fokus har varit beslutet kring revidering av budget och hur vi ska hantera det välbehövliga tillskottet från vår S-ledda regering på över 300 miljoner. Ett tillskott som minskar besparingstrycket avsevärt inom hälso- och sjukvården. Vi ansåg i vårt budgetförslag göra förstärkning inom tre områden; vårdcentralerna, sjukvårdsrådgivningen 1177 och psykiatrin. Områden som vi ser har problem med tillgänglighet och bemanning. Det borgerliga styret ansåg istället att sådana prioriteringar inte behövs utan biföll tjänsteförslaget om att skjuta till en klumpsumma till hälso- och sjukvården. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna avstod från att delta i omröstningen.

Under senaste Regionfullmäktige ställde vi en interpellation kring privata sjukförsäkringspatienter. Det gjorde vi utifrån Dagens Nyheter [DN] granskning i december som visade att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar går före i vårdkön. Därför ville vi genom vår interpellation få svar kring hur det ser ut för Värmland. Men de svar vi fick svarar inte på frågor vi ställt. Det är dock glädjande att se att regeringen nu gett ett uppdrag för att beskriva riskerna med privata sjukvårdsförsäkringar. Resultatet ska vara presenterat senast den 31 mars 2020.

Vi har även lagt en motion om att vi vill öka företagsamheten i Värmland genom att inrätta en Entreprenörskapsutbildning på Karlstads Universitet. Ung Företagsamhet [UF] är framgångsrika med att utbilda gymnasieelever i företagande men dessvärre väljer en hög andel unga att inte bli företagare senare i livet. Vi tror att en Entreprenörskapsutbildning på universitetsnivå skulle kunna bli en brygga mellan UF och ökat företagande.

Genom information av en partivän fick vi vetskap om att Region Värmland valt att säga upp avtalet kring Samtalsakuten och Krismottagning för män. Verksamheterna vänder sig till den som är i akut livskris och behöver samtala med en samtalsterapeut. För att få svar kring varför avtalet sagts upp har vi till borgerliga styret ställt en interpellation som kommer upp på Regionfullmäktige i april.

Övrigt har vår motion om att införa en träbyggnationsstrategi i Region Värmland blivit uppmärksammad på en stor träbyggnationskonferens ”Tree2Tower”.

Konferensen anordnandes i Karlstad och samlade över hundra personer där vi fick möjlighet att presentera vår motion och delta i panelsamtal. Vi har även lämnat in ett politiskt initiativ där vi vill se att Region Värmland inleder en utvärdering av dess organisation. En utvärdering som bedömer Region Värmlands nuvarande politiska organisation och ledningsorganisation och förvaltningen om det ger strukturella förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig styrning av verksamheten.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.