Medlemsnyheter från S i Region Värmland

Nu börjar julen närma sig med stormsteg och tempot i regionen är högt de sista dagarna som återstår av 2019.

En del av er har säkert följt den följetång som blivit av att tidigare regiondirektören Anneli Snobl valt att sluta sin tjänst. Det vi främst har riktat kritik mot att anställningsvillkoren omförhandlats för Snobl och blivit mer generöst än ursprungsavtalet. En omförhandling som inte varit känt för styrelsen. Vi har även riktat kritik mot att ordförande Fredrik Larsson (M) på egen hand tagit beslutet om att entlediga Anneli Snobl. Något vi anser inte är förenligt med reglementet för Regionstyrelsen som säger att enbart styrelsen kan ta beslutet om ett entledigande. Vi ansåg därför på senaste Regionstyrelsen att man utifrån reglementet skulle ta ställning till de vidtagna åtgärderna. Men ordförande valde att inte ta upp vårt förslag till beslut. Nu återstår det för revisionen att se om de anser Fredrik Larsson (M) agerande som förenligt med praxis.

Lite mer glädjande nyheter är att 1177 nu är igång efter att Region Värmland sedan den 1 november tagit över verksamheten i egen regi. Ett övertagande som har sitt ursprung i en motion från oss. Vi gjorde ett verksamhetsbesök för ett par veckors sedan för att ta del av arbetet och vi är övertygade om att vi nu kommer ha en verksamhet som håller ihop vårdkedjorna ökar tryggheten för patienterna.

Nu vill vi passa på att önska er en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

Ulric, Åsa och Mats

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.