Lyftet som ska göra Kronoparken mer attraktivt

Kronoparken är Karlstads största stadsdel med närmare 9000 invånare. Där finns en stor mångfald till följd av att omkring 40 procent av befolkningen har utländsk bakgrund. Det finns också ett rikt föreningsliv och på Kronoparken huserar Karlstad Innovation Park och Karlstads universitet. Kronoparken har med sin storlek och mångfald många unika och starka sidor men också en hel del utmaningar. Det är en hög andel som bara har förgymnasial utbildning, det är en lägre förvärvsfrekvens än kommunens snitt vilket slår igenom när det gäller sammanräknad förvärvsinkomst och vi kan också notera ett högt ohälsotal. 

Vi Socialdemokrater vill verkligen lyfta fram och betona Kronoparkens styrkor men också erkänna och belysa dess utmaningar. Vi vill se ett jämlikt Karlstad som håller ihop och som går framåt tillsammans och därför lanserar vi Kronoparkslyftet:

 • Rejäl satsning på verksamheten i det nya allaktivitetshuset med fritidsgård och bibliotek
 • Kronoparksskolans och Frödingskolans elever ska nå kunskapsmålen
 • Utveckla samarbetet med bland andra Ett Öppnare Kronoparken och studieförbunden
 • Vi vill på sikt se ett nattis på Kronoparken, dvs barnomsorg på obekväm arbetstid
 • Drop-in idrotten och Karlstads idrottsskola ska utökas och Parkbadet Kronan utvecklas
 • Centrumlyft med fler bostäder, familjecentral på sikt och en ambition att i samverkan med regionen och andra aktörer flytta vårdcentral/tandvård/apotek till centrum
 • Förstärkt samarbete med universitetet när det gäller studentstad, Campusplan 2030 och Karlstad Innovation Park
 • Fler Kronoparksbor ska bli studenter på universitetet
 • Fler Kronoparksbor ska starta och driva företag
 • Nya bostäder vid vattentornet och fler studentbostäder på Kronoparken
 • Kronoparksveckan/Kronoparkens dag ska vara en årlig aktivitet
 • Vattentornet ska utsmyckas konstnärligt och bli ett kulturellt landmärke och det ska bli mer kultur och konstnärlig utsmyckning i bostadsområdena
 • Utreda en eventuell omlokalisering av kommunal verksamhet till Kronoparken
 • Ökad trygghet genom bättre belysning, nattvandringar och förstärkta insatser mot kriminalitet och hedersrelaterad problematik
 • Åtgärder för ett ökat valdeltagande i samtliga valdistrikt på Kronoparken
facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.