Lång Mumindebatt på årets sista fullmäktige

Det är inte allt för ofta som kommunfullmäktiges sammanträden lockar storpublik. Men när Skutbergsfrågan skulle avgöras på torsdagskvällen, var det lapp på luckan och inte en stol ledig på åskådarplats.

Det var många som vill delta i debatten och den till synes oändliga talarlistan såg ut att aldrig ta slut. För Socialdemokraternas räkning var Anders Tallgren föredragande, med fokus på den dubbla satsningen på såväl friluftsområdet som på sagoparken.

– Den här dubbla satsningen på både friluftsområde och besöksmål har varit ledande och central för oss hela vägen, sade Anders Tallgren i sitt anförande.

– Det tog många år att hitta rätt aktör men 2017 meddelade Muminvärlden sitt intresse för att etablera sig på Skutberget och vi beslutade då att ställa oss bakom att detta prövas i en detaljplan. Den prövningen har nu skett och den visar att det är möjligt. Det är rent av en passande verksamhet för Skutberget och Karlstad. Det är en aktör inom den starkt växande besöksnäringen som kommer innebära viktiga jobb för Karlstad och Värmland. Det är en aktör som vänder sig till barnfamiljer och som kompletterar besöksutbudet i Karlstad på ett bra sätt. Det är en aktör som samverkar med och smälter in i sin omkringliggande miljö. Och det handlar om några helt fantastiska litterära gestalter vilket passar perfekt i berättarlänet Värmland, sade Anders Tallgren.

Med röstsiffrorna 46-15 antog fullmäktige den nya detaljplanen för Skutberget och godkände genomförandeavtalet.

Tidigare under kvällen stod Anna Dahlén Gauffin för en lysande interpellationsdebatt angående uppföljning av en tidigare motion kring tillgång på hörselslingor i kommunens mötesrum.

– Det är anmärkningsvärt att ett beslut från 2016 kan falla mellan stolarna utan att någon har reagerat. Av Per-Samuel Nissers svar så tycker jag att det framgår att han delar min bild av att det här är en viktig fråga. Och problemet ska tas tag i och att kommunens bolag ska arbetas in i det arbete som sker. Sedan kan man ju fundera på hur det ska återrapporteras till fullmäktige. Det är viktigt att det här nu sker skyndsamt, sade Anna Dahlén Gauffin.

Interpellationsdebatten (och övriga sammanträdet) kan ni se här.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.