Kommunikationsrapport 2020

Via rapporteringstjänsten Meltwater, har vi tagit reda på vår synlighet i media under 2020. Sammanställningen visar flera olika delar, bland annat hur många omnämningar vi har haft i samtliga media och vilka redaktioner och journalister som rapporterar mest om oss.

Sökningen som vi använt oss av, är gjord på ”Socialdemokraterna Karlstad” och samtliga gruppledare. Det ger oss en hyfsat säker bild på vår mediala exponering, enligt experterna på Meltwater.

Här kan vi se att vi har haft 233 redaktionella omnämnanden under 2020. Detta innefattar alla typer av redaktionella texter: Nyhetsartiklar, debattartiklar, ledare, insändare, ja allt helt enkelt.
Denna bild visar vår mediala exponering för 2020. I snitt omnämns vi ca 4,5 dagr/vecka, vilket är jättebra! Som synes, är det VF som skriver mest om oss, följt av NWT. Kolumnen ”Tonalitet” är inte representativ för om vi omnämns i negativa eller positiva ordalag, utan visar tonaliteten i artikeln. Om vi t ex skriver en negativ artikel om syret, så tycker ju vi att den är positiv, men den ger ett negativt utslag för de robotar som analyserar texterna hos Meltwater.
Här ser vi vilka journalister som skrivit flest gånger om oss.

Om någon är intresserad av rapporten i sin helhet, går det bra att kontakta mig på andreas.pettersson2@karlstad.se

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.