Kenneth Svensson ny ordförande för Socialdemokraterna Karlstad

Den 18:e mars höll Socialdemokraterna Karlstad årsmöte. Det gångna året summerades och planer lades för det nya. En av flera omröstningar gällde vem som skulle efterträda Monica Gundahl på ordförandeposten. Valet föll till slut på Kenneth Svensson.

Det blev en spännande omröstning om ny ordförande på årsmötet. Valberedningens förslag Kenneth Svensson ställdes mot Mattias Casserlund och efter en sluten votering stod det klart att Kenneth Svensson valts till ny ordförande för Socialdemokraterna Karlstad.

Grattis Kenneth! Vi börjar med en klassisk sportfråga: Hur känns det?

– Jag tackar för förtroendet. Jag känner mig stolt, ödmjuk och kanske lite undrande inför uppdraget. Det är nu som arbetet börjar och jag vill betona vikten av samarbete och samverkan för att vi ska kunna utveckla politiken tillsammans, säger Kenneth.

Vilka utmaningar ser du framför dig?

– ­­­Jag tycker att organisationsfrågan är oerhört viktig, så jag kommer initiera en dialog inom styrelsen, för att diskutera hur vi på bästa sätt kan bygga vidare på det påbörjade arbetet kring vår struktur och organisation. Vi kan börja med att bygga vidare på en bra lokal organisation. Vi kan fortsätta påverka i flera led, i distrikt och på riksnivå. Karlstad arbetar-kommun ska vara en god kamrat med övriga arbetarkommuner i Värmland. Sedan vill jag också trycka på behovet av att stärka SSU och de yngres möjligheter inom partiet, såväl som att få igång en bättre dialog om en facklig-politisk samverkan inom arbetarkommunen.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.