Karlstad kommun och Coronaviruset.

Coronaviruset har nu varit i Sverige i nästan en månad. Till en början var Värmland ett av de hårdast drabbade länen, men med tiden har vi relativt sett klarat oss bra, än så länge. Det är av yttersta vikt att vi gemensamt, över partigränserna, tar ansvar i ett svårt läge som kan bli ännu värre. Nu behöver vi arbeta tillsammans för att se vad som är bäst för Karlstad, Värmland och Sverige.

I Karlstad står vi väl rustade. Vi har haft tid att förbereda oss. Kommunen har en stabil organisation, professionell personal, en i grunden god ekonomi och god samverkan med övriga aktörer i Värmland.

Karlstads kommun har två fokus. Det ena handlar om att förbereda oss för att smittspridningen kan komma att öka. Hur påverkar det våra verksamheter och hur kan vi hjälpas åt? Det andra handlar om att säkerställa att kommunens verksamheter fortsätter att fungera så normalt det bara är möjligt. Idag ser vi att de allra flesta verksamheter fungerar i princip som vanligt. Vi får dock rapporter från våra skolförvaltningar (barn- och ungdomsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen), men också från vård- och omsorgsförvaltningen, att det är en något mer ansträngd situation. Mycket på grund av att det är fler än vanligt som är sjuka, men vi hanterar den situationen.

För varje dag som smittspridningen hålls på en hanterbar nivå, ger det kommunen mer tid att förbereda sig. Därför är det viktigt att alla Karlstadsbor fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer; gå inte till jobbet eller skolan om du är sjuk eller visar symptom, ha en god handhygien med mera. Alla Karlstadsbor måste känna och ta sitt ansvar kring de rekommendationer som finns.

Det är en stor framgångsfaktor att vi kan se till att hålla smittspridningen på en låg nivå. Men vi behöver vara beredda på att det kan bli ett utdraget förlopp och vi behöver ha en långsiktighet i det vi gör. Därför är det också viktigt att alla som känner sig friska och inte visar några symptom, försöker att låta vardagen vara så normal som möjligt. Man kan äta på restauranger, gå till frisören, handla i sin lokala butik och följa med sina barn på föreningsaktiviteter. Det är också en framgångsfaktor. Samhället får inte stanna av mer än nödvändigt.

I tider som är svåra, så ser vi att många faktiskt tar ansvar för varandra och visar solidaritet. Det känns jätteviktigt nu. En stor eloge ska därför riktas till all personal som jobbar med det här, men också alla de privata initiativ, där föreningar eller privatpersoner hjälper äldre att handla och på andra sätt bidrar till att vi tillsammans kan hantera situationen.

Det är många av er som har frågor kring hur kommunen jobbar med coronasituationen. Just nu är kommunen inte i stabsläge, men har ett stabsliknande arbetssätt för att snabbt kunna vara beredda på förändringar.

Kommunen följer de rekommendationer som finns från myndigheter, SKR och regeringen. Angående de interna arbetssätten, så träffas ledningsfunktioner dagligen kl 08, ekonomi, personal och kommunikation kl 09, staben kl 10. Dagen avslutas med ytterligare en stabsavstämning. Utöver det så håller Länsstyrelsen samverkanskonferens med alla berörda aktörer flera gånger i veckan.

Vi arbetar även med bemanningsfrågorna. Vilka är så kallade samhällsviktiga funktioner i kommunen? Vilka kompetenser är kritiska? När fungerar arbete på distans, skiftgång och att ”låna ut” personal?

Dessutom ser vi över tillgång på sjukvårdsmaterial. Det fungerar än så länge men ett översynsarbete har inletts.

Igår sammanträdde krisledningsnämnden. Den har inte gått i skarpt läge, men följer utvecklingen noga och ska sammanträda igen de 3 april. Under sammanträdet gavs information från de sex kommuner som ingår och vid nästa veckas möte kommer även Regionen och Länsstyrelsen att medverka.

Som tidigare nämnts så arbetar vi nu blocköverskridande i frågor relaterade till corona och vi kommer att diskutera vårt bredare oppositionsarbete på måndagens gruppledarträff.

Vi har för avsikt att återkomma löpande med information till både medlemmar och förtroendevalda.

På kommunens webbplats finns all information om hur kommunen arbetar med frågan och det är också dit vi vill ber er att vända er för att ta del av den information som finns. Kanske hittar du inte svar på just din fråga där, men ställ den till oss så ska vi ta reda på svaret åt dig.

Ta hand om varandra.

Linda Larsson
Anders Tallgren

Länk till kommunens coronainformation: https://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/Trygg-och-saker/krisberedskap-och-krishantering/krishantering/information-corona/

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.