In(S)tick från S i Region Värmland

Det har nog inte undgått någon att vi har behövt ställa om hela vår organisation för att hantera Coronakrisen. Värmland har varit relativt skonad när det gäller antal fall och dödsfall. Men nu när testningen börjar komma igång i högre utsträckning så upptäcks fler fall där Värmland nu har 459 bekräftade fall. Dödstalen har även stigit de senaste veckorna och är nu uppe i 29 stycken. Viktigt nu att vi fortsätter hålla i och hålla ut – för än är krisen inte över! Läs mer om Region Värmlands arbete med Corona här.

När det gäller det politiska arbetet så har vi behövt lägga om våra strategier. Exempelvis så lägger vi inga egna politiska förslag till Regionplan och budget för 2021, utan vi släpper igenom tjänsteskrivelsen. Men vid revideringen i november kommer vi ha möjlighet att spela in politiska förslag från vår sida. Regionplan och budget för 2021 kommer att behandlas på kommande Regionfullmäktige den 3 juni som kommer ske digitalt. Under det mötet kommer vår motion om ett fossilfritt Region Värmland att behandlas och förslaget är bifall, läs mer om motionen här.

Men även om det är sparlåga med det politiska arbetet så har vi spelat in ett politiskt initiativ. Det är ett initiativ där vi vill att man inrätta en kultur- och föreningsjour och att en omfördelning på 10 miljoner görs för att upprätta en pott till kultur- och föreningsstöd. Läs mer om initiativet här.

Andra stora viktiga diskussioner är den stora ombyggnationen på Centralsjukhuset [CSK]. En diskussion som pågått under många år och under senaste Regionstyrelsen fanns ärendet med där beslut skulle tas för att trycka på startknappen. Vi socialdemokrater har under ärendets gång varit kritiska till hur stort projektet vuxit. I början pratade man om en ombyggnation för 2 miljarder men nu är vi uppe i 7 miljarder med motiveringen att man vill ta ett helhetsgrepp kring CSK. Att en ombyggnation behövs är vi överens. Men vi yrkade på återremiss av flera skäl, de främsta är att handlingarna till ärendet kommit styrelsen tillhanda allt för sent för att ge möjligheter till inläsning. Vidare saknas analyser av investeringens långsiktiga effekter och regionens möjligheter att bära de tillkommande kostnaderna för avskrivningar och drift. Vi anser också att det behöver övervägas om projektet kan etappindelas i större utsträckning och att styrelsen har möjligheter att under den långa byggtiden ompröva/omprioritera delar av projektet utan att helheten går

förlorad. Vi vill också se att en politisk referensgrupp kopplas till ett projekt i denna storleksordning. Vår återremiss gick igenom då det borgerliga styret övriga partier valde att stödja det.

Slutligen så vill vi även uppmärksamma på att vi från regionens sida kommer att bjuda in till lite medlemsträffar framöver med lite olika teman så håll utkik efter inbjudan. Vi hade vår första medlemsträff igår och vi vill tacka alla som deltog och bidrog till bra diskussioner.

Ha en skön pingst!

/ S i Region Värmland

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.