In(S)tick från Regionen

Nu har vi summerat 2019 års politiska arbete och kan konstatera att vi medialt sett har kommit ut bra med över 100 mediaaktiviteter i form av debattartiklar, pressmeddelanden och nyhetsartiklar. Vi har även lagt 7 motioner och ställt 12 interpellationer till det borgerliga styret. Framåt lägger vi nu i en till växel i vårt oppositionsarbete.

I organisationen är det fortsatt oroligt med direktörsavhopp där Hälso- och sjukvårdsdirektören för bara några dagar sedan meddelade att han lämnar sin tjänst. Antalet vakanta chefsposter är uppseendeväckande höga och något som vårt oppositionsråd Ulric Andersson även kommenterat i media.

För tillfället hanterar vi nu förslaget till reviderad budget för år 2020. Revideringen skulle ha beslutats om i november men fick skjutas på eftersom vi inte visste hur mycket kostnadsutjämningssystem skulle ge Region Värmland. Nu vet vi att tillskottet blir på över 300 miljoner som därmed sänker det höga besparingstryck som finns inom särskilt hälso- och sjukvården. Vi har i vårt budgetförslag valt att fokusera på tre områden; stärka vårdcentralerna, utveckla sjukvårdsrådgivningen 1177 och intensifiera arbetet inom psykiatrin för att hantera köer och missad måluppfyllelse. Under Regionstyrelsen valde dock både det borgerliga styret och Vänsterpartiet att rösta ned vårt förslag. Det borgerliga styret valde istället att stödja förslaget från Vänsterpartiet med att ta 10 miljoner från resultatet till psykiatrin. Förslagen till reviderad budget kommer att hanteras under kommande Regionfullmäktige den 11 februari.  

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.