Ingen offensiv för Norsbygden – S lämnar reservation

Det blågröna styret i kultur- och fritidsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden har avslagit Socialdemokraternas motion om att utreda ett nytt kultur- och idrottscenter i Norsbygden. Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till motionen. Det är trist att det blågröna styret (M-MP-C-KD-L) inte ens vill utreda en sån här positiv satsning för Norsbygden. När vi socialdemokrater säger Karlstad, så menar vi hela kommunen. Karlstad behöver, av strategiska skäl, höja attraktiviteten i kransorter och ytterområden och det är vår övertygelse att ett kultur- och idrottscenter i Norsbygden skulle få positiv betydelse för hela Karlstad.

Vi vill också påpeka att inga av de nu pågående processerna garanterar ett fortsatt badhus i Vålberg, något som däremot vårt förslag innebär. Det finns också brister i lokalsamordning och medborgardialog. Karlstad kan bättre!

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.