Semestra i Filipstad

TILAS STOLL

En stoll är en dagort, vilket är en horisontell ort eller en gruvgång kallad av lekmän, som i ena änden har förbindelse med en vertikal bergssida. Tilas Stoll är från 1767 och drevs då av två gruvdrängar från Sala. Stollen är uppkallad efter Bergmästaren Daniel Tilas (1712-1772) och var från början tänkt som undersökningsort.
Läs mer om Tilas Stoll.


MONITORHOLMEN

År 1873 sammanbyggdes tre mindre holmar till denna holme som gavs formen av pansarbåten Monitor. Holmen ligger centralt i skillerälven vid Stora torget.
Läs mer om Monitorholmen.


SVERIGES MINSTA TURISTBYRÅ

I Rämmen hittar du Sveriges minsta turistbyrå. Turistbyrån invigdes 2013 och har sedan dess hjälpt många besökare och fungerat som en sevärdhet. Sveriges minsta turistbyrå har öppet dygnet runt från 1 maj till 30 september.
Läs mer om Sveriges minsta turistbyrå.


HÖGBERGSFÄLTET – NATURRESERVAT

Högbergsfältet är ett naturreservat drygt en mil från Filipstad. Här finns mycket att uppleva, gamla gruvhål, en rik artrik flora, klockstapeln och utsikten från Högberget. Perfekt utflyktsmål.
Läs mer om Högbergsfältet.


SPÅNGBERGSKÄLLAN

Spångbergskällan har använts av stadsborna i ett par hundra år innan stadens vattenledningsnät byggdes i slutet av 1800-talet. Troligen är den en naturlig källåder, en s.k. kallkälla, som kom upp ur berget.
den nuvarande stenbyggnaden kring källan kom till under senare delen av 1800-talet. Ända in på 1950-talet dracks vatten från källan.
Läs mer om Spångbergskällan.


BRATTFORSHEDEN

Brattforsheden är ett unikt naturområde,ett isranddelta. Mängder av intressanta geologiska formationer t.ex rullstensåsar, dödisgropar, sanddyner, raviner och myrar.
Läs mer om Brattforsheden.


DET LUTANDE PLANET

Följ järnets väg till det så kallade ”Lutande planet” – ett märkligt industriminne efter ett unikt transportsystem.Den idag kallade kärleksvägen är den gamla järnvägsbanken som gick från Kyrkviken till det lutande planet.
Läs mer om det lutande planet.


filipstad.se och visitfilipstad.se kan du hitta änne fler saker att göra, om du vill hemestra i Filipstad. Även på Länsstyrelsens webbplats finns en hel del att hämta.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.