Distriktskongress 2021

Socialdemokraterna i Värmlands distriktskongress 2021 är genomförd! Kongressen hölls lördagen den 17 april med 149 närvarande ombud. Den genomfördes helt digitalt med anledning av rådande pandemi och restriktioner. Matilda Ernkrans som är minister för högre utbildning och forskning gästade kongressen.

Åsa Johansson omvaldes på ytterligare två till partidistriktets ordförande. ”Det är ett fantastiskt förtroende att få fortsätta leda Socialdemokraterna i Värmland vidare tillsammans med medlemmarna. Gemensamt ska vi öka antalet medlemmar och fortsätta med politikutvecklingen för att vara redo att vinna väljarnas förtroende i de kommande valen” säger Åsa Johansson (S), omvald distriktsordförande i Värmland.

Kongressen delade för första gången ut ett nyinrättat kulturpris efter en sedan tidigare antagen motion. Priset på 5000 kronor tilldelas den som genom kulturella uttryck stärkt värmländsk kultur samt främjat jämlikhet, mångfald eller hållbarhet. Årets pristagare är författaren Malin Edgren. Malin tilldelas priset för sitt breda samhällsengagemang och hennes senaste bok om att samla folks tankar och upplevelser av Coronoapandemin. Hundra röster om Corona är ett minnesdokument från ett lokalsamhälle som kommer att ingå i det utvärderande arbete i landet när vi har pandemin i backspegeln.

Totalt behandlades 41 motioner under kongressen. Av dessa var tre motioner inskickade från Karlstads arbetarekommun. De handlade om att det behöver tillsättas en arbetsgrupp med syfte att ta fram förslag på hur Socialdemokraterna vill arbeta med kompetensutveckling, omställning och vuxenutbildning i Värmland, en ökad samverkan mellan region och kommun för en bättre vård för äldre, samt ett utvecklat stöd till barn och unga. Glädjande nog bifölls samtliga av dessa motioner av distriktskongressen. Karlstadsdelegationen var aktiv under kongressen med många bra inlägg inom flera olika områden. 

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.