Detaljplan för resecentrum antagen – S lämnar protokollsanteckning och reservation

Kommunstyrelsen antog idag detaljplanen och godkände projektspecifikationen för projektet Resecentrum. Socialdemokraterna lade en protokollsanteckning i båda ärendena och en reservation till förmån för eget yrkande gällande projektspecifikationen.

– Det har varit många turer genom åren och många förslag i luften. För oss socialdemokrater är det är viktigt att detaljplanen antas men att den inte detaljreglerar sådant som med fördel kan beslutas senare. Projektet behöver löpa på så att tidplaner och statliga medel inte riskeras, säger oppositionsråd Anders Tallgren (S).

Samtidigt investerar också kommunen och regionen stora summor i projektet så det är av oerhörd vikt att det skapas ett hållbart resecentrum som verkligen fungerar och som erbjuder trygghet, tillgänglighet och torrskoddhet. Att blanda alla trafikslag på Hamngatan i kvarteret framför järnvägsstationen kommer att skapa en rörig och otrygg miljö för oskyddade trafikanter och resenärer, leda till en farlig arbetsmiljö för busschaufförerna och generera bilköer och utsläpp som är negativa för klimatet.

– Det är en uppfattning som delas av regionens kollektivtrafiknämnd som är huvudman för kollektivtrafiken i länet. Regionen behöver också känna en trygghet när det gäller utformningen av hållplatslägen. Det är viktigt att utstående frågor löses i samband med den slutliga utformningen av reserummet och att den lösningen tas fram i samförstånd mellan inblandade parter. Därför har vi ett antal förslag kopplade till projektspecifikationen, säger Anders Tallgren.

Här kan du läsa Socialdemokraternas yrkande.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.