Debatt: S vill satsa 100 miljoner extra på välfärden – ”Tack, det behövs inte”

Karlstads kommun gör rekordstort ekonomiskt resultat. Prognosen för helåret visar på nästan 300 miljoner i överskott, det vill säga skattemedel som inte förbrukats i verksamheterna.

Innebär det här att allt är perfekt och ”frid och fröjd” i den kommunala verksamheten? Innebär det att kommunen verkligen möter medborgarnas behov i den utsträckning som man har resurser till? Nej, det gör det tyvärr inte.

Vi vet att coronapandemin har lett till att det finns en upparbetad utbildningsskuld bland alla ungdomar som tvingats till distansundervisning, en kompetensutvecklingsskuld bland medarbetarna och en omsorgsskuld bland äldre att hantera framåt.

Trots överskottet, så tvingas exempelvis Barn- och ungdomsnämnden använda upparbetat eget kapital för att säkerställa grundbemanning och bibehållen personaltäthet i verksamheten.

Grundskolan i Karlstad sjunker i år 13 platser i Lärarförbundets ranking, nu på plats 72 totalt i landet, men avseende exempelvis lärartäthet plats 217 (!) Det duger inte, anser vi socialdemokrater.

Det kan inte vara något annat än ett misslyckande när tio procent av eleverna inte klarar grundskolan och 15 procent av eleverna på högskoleförberedande program inte klarar sin gymnasieexamen. På de yrkesförberedande programmen finns det exempel på program där inte fler än 60—70 procent klarar utbildningen och en gymnasieexamen. Detta samtidigt som vi vet att en gymnasieexamen är helt nödvändig för att få ett första jobb.

Dessutom är sju procent av Karlstads ungdomar 16—20 år inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret och varken studerar eller arbetar. Ett slöseri för samhället. Alla behövs i Återstarten av Karlstad efter pandemin. Ungdomarna förtjänar framtidstro.

Socialdemokraterna föreslår att totalt 100 miljoner kronor avsätts inför år 2022 för en satsning på välfärden, varav 90 miljoner av dessa går till utbildning. 60 miljoner till barn- och ungdomsnämnden och 30 miljoner till gymnasiet. Hälften av pengarna, 45 miljoner blir ramhöjdande pengar som följer med framåt och kan användas för att höja lärar- och personaltätheten samt till resurser för att stödja elever att klara skolan.

Resterande del, också 45 miljoner, blir en tillfällig förstärkning under 2022. Dessa medel kan användas för exempelvis insatser mot social oro och för att hantera den utbildningsskuld som uppstått bland ungdomar under pandemin.

Vad tycker då det politiska styret (M-MP-C-KD-L) om Socialdemokraternas förslag? Jo, deras representanter, med gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Alexander Torin (M) i spetsen, kallar förslaget för ”oseriöst” och tackar nej till pengarna.

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (L) säger till media att ”satsningen på skola och förskola inte är för små. Varken i år eller sett över tid”.

Vi tycker att det här är viktiga signaler från det blågröna styret till Karlstads hårt arbetande lärare och annan skolpersonal. Socialdemokraterna ser er vardag och verklighet!

Kommunen ska inte lägga pengar på hög, utan det ska komma medborgarna till del där de bäst behövs. Det finns inget bättre socialt förebyggande arbete än att se till att barn och ungdomar klarar skolan. Där läggs grunden för resten av livet.

Socialdemokraterna arbetar för ett Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och långsiktigt hållbart. Ett Karlstad för alla.

Linda Larsson (S), oppositionsråd

Anders Tallgren (S), oppositionsråd

Anna Dahlén Gauffin (S), 1:e vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden

Sofia Magnusson (S), 1:e vice ordförande Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.