Dags att ta fram förslag till budget

Ni har väl inte missat att alla föreningar har möjlighet att påverka S Karlstads förslag till kommunal budget. Föreningarna uppmanas att senast 17 maj skicka in förslag på två prioriterade verksamhetsområden och en prioriterad punkt i handlingsprogrammet.

Några föreningar har redan beslutat om inspel till budgeten.

Bland annat vill Skåre-Råtorp lägga fokus på följandel:
Budgetfokus: Äldreomsorgen (och att betona egenregi)
Handlingsprogram: Allaktivitetshus i Skåre

Även S-gruppen i teknik- och fastighetsnämnden har diskuterat de här frågorna och gör följande inspel:
Budgetfokus: Förskolans gruppstorlek samt servicehus (vårdboenden) i de mindre tätorterna
Handlingsprogram: Återinförande av gymnasiesärskolans estetprogram
Fråga med mer direkt koppling till TFN:s verksamhet: Parkeringssituationen i Karlstad

Det är viktigt att alla grupper och föreningar använder den här möjligheten att göra sina inspel till årets viktigaste kommunala ärende. Fullmäktigegruppen antar slutligt S-förslaget den 28 maj så det är en intensiv budgetmånad framför oss!

Alla inspel skickas till linda.larsson@karlstad.se

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.