Aktuellt

Protokollsanteckning ang internbudget

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde antogs internbudgeten för kommunstyrelsen 2020. Vi socialdemokrater har lämnat in en protokollsanteckning. I samband med budgetbeslutet i kommunfullmäktige i juni, så hade Socialdemokraterna ett annat förslag till budget än den som beslutades. När vi socialdemokrater säger Karlstad, så menar vi hela kommunen. Livskvaliteten och tryggheten ska omfatta hela kommunen. Våra ytterområden och…

Läs mer

CSU hjälper elever genom grundskolan

Alla elever ska ges möjlighet att klara skolan. Men alla elever klarar inte av att tillgodose sig undervisningen i den form den vanligtvis bedrivs. I Karlstads kommun finns därför Klaraborgs specialpedagogiska område, med så kallade Centrala Särskilda Undervisningsgrupper – CSU. En av dessa grupper är Bergshöjden, som finns på Rudsskolan, där elever i årskurs 7-9…

Läs mer

Ja till Muminetablering!

Socialdemokraterna i Karlstad har på sitt representantsskap på torsdagskvällen beslutat att välkomna en etablering av Muminvärlden. En motion lämnades tidigare in under hösten och det var den som behandlades på mötet. Motionärerna ville säga nej till en etablering. Styrelsen för Socialdemokraterna har föreslagit avslag på motionen, vilket också blev beslutet ikväll. Debatten kring motionen lockade…

Läs mer
facebook Twitter Email