Aktuellt

Ja till Muminetablering!

Socialdemokraterna i Karlstad har på sitt representantsskap på torsdagskvällen beslutat att välkomna en etablering av Muminvärlden. En motion lämnades tidigare in under hösten och det var den som behandlades på mötet. Motionärerna ville säga nej till en etablering. Styrelsen för Socialdemokraterna har föreslagit avslag på motionen, vilket också blev beslutet ikväll. Debatten kring motionen lockade…

Läs mer

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) ang hörslingor i sammanträdesrum

På KF 160908 § 25 bifölls en motion från (S) ang. hörslingor i sammanträdesrum. Beslutet var formulerat så här: ”Teknik och fastighetsnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunens nämnder och bolag kartlägga vilka möjligheter som finns inom respektive förvaltning och bolag. Utgångspunkten ska vara att varje förvaltning och bolag ska kunna erbjuda tillgång…

Läs mer

Motion: Politisk information och demokratisk delaktighet i skolan

I år är det 100 år sedan Sverige införde allmän och lika rösträtt. I vår parlamentariska demokrati har de politiska partierna ett stort ansvar för att rekrytera och utbilda medlemmar som kan tänka sig att ta ett politiskt förtroendeuppdrag, ta ansvar för våra gemensamma angelägenheter, och göra en viktig insats för vår demokrati. Det är…

Läs mer
facebook Twitter Email