Aktuellt

Resurscentrum underlättar vardagen

Det finns många Karlstadsbor som av en eller annan anledning behöver hjälp i det vardagliga livet. Det kan handla om allt från att ta sig upp ur sängen, till att äta eller komma utanför dörren. Oppositionsrådet Linda Larsson (S) har besökt Resurscentrum, tillsammans med styrelsen för Inera, som bland annat arbetar med digitaliseringen inom vård…

Läs mer

Bostad först – en väg tillbaka

Bostad först är en arbetsmodell för att möta bostadsbehovet i Karlstad. En egen bostad ger grundtrygghet och förutsättningar för att ta tag i andra problem i livet.  Oppositionsråd Linda Larsson och Christian Norlin, 1:e v ordf i Arbetsmarknads- och socialnämnden, har besökt Björn Söderman, enhetschef för Bo- och budgetenheten på Karlstads kommun. Hemlöshet är på inget…

Läs mer

Interpellation till Per-Samuel Nisser (M) ang. förebyggande arbete mot prostitution och människohandel

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-15 §10 att bifalla en motion från Socialdemokraterna som innebar att kommunen skulle initiera ett förebyggande arbete mot prostitution och människohandel i samarbete med polis, näringsliv och andra berörda organisationer. Arbetet återrapporterades till kommunfullmäktige 2017-11-21 §12 där beslutet blev att ge Arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att samordna och koordinera det förebyggande arbetet…

Läs mer
facebook Twitter Email