Aktuellt

Motion ang. att utreda möjligheten till miljövänlig energilagring

Klimat och miljö är kritiska områden som är av stort intresse för våra medborgare och Karlstads kommun bör vara drivande inom området. En viktig pusselbit i klimatarbetet mot en hållbar…

Läs mer

Interpellation till teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C) ang Stadshusaffären

Stadshusaffären har återigen aktualiserats i och med TV-programmet Uppdrag granskning. I programmet intervjuas en avdelningschef inom teknik- och fastighetsförvaltningen och det framgår att förvaltningen hade förberett en affär med öppen…

Läs mer

Motion: Oberoende granskning av Stadshusaffären

Det återstår fortfarande frågor kring beslutet om Stadshusets försäljning och ärendet har återigen aktualiserats genom SVT:s Uppdrag granskning. Socialdemokraterna lade ett initiativ i kommunstyrelsen angående en oberoende granskning. Förslaget behandlades…

Läs mer
facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.