Aktuellt

Motion: Politisk information och demokratisk delaktighet i skolan

I år är det 100 år sedan Sverige införde allmän och lika rösträtt. I vår parlamentariska demokrati har de politiska partierna ett stort ansvar för att rekrytera och utbilda medlemmar…

Läs mer

Motion: Genomför ett landsbygdsprojekt med inspiration från Falkenberg

Falkenbergs kommun har bedrivit ett framgångsrikt projekt, ”Lev din dröm”, för att lyfta attraktionskraften för Falkenbergs landsbygd och öka antalet invånare och entreprenörer. Det är angeläget att öka antalet invånare…

Läs mer

Skola och familjearbete i fokus hos Fenix

Idag besökte oppositionsråd Linda Larsson Fenix, som är ett samlat stöd på hemmaplan och vänder sig till ungdomar som är 13-20 år och har problem både hemma och i skolan….

Läs mer
facebook Twitter Email