Nyheter

Återinför enprocentsregeln

Linda Larsson och Erik Olsson har 2019-10-22 lämnat in en motion till Regionfullmäktige. Det är en motion där man föreslår att Region Värmland ytterligare ska tillgängliggöra kulturen i organisationens offentliga miljöer. – Vi ser kulturen som en viktig del av välfärden. Kultur ger oss möjligheter till avkoppling, men är också en chans till utveckling. Vi…

Läs mer

Motion angående beslut om vårdentreprenader

Det blågröna styret i vård- och omsorgsnämnden har vid sammanträde 2019-10-16 beslutat att tre kommunala vårdboenden ska läggas ut på entreprenad via upphandling enligt LOU. Det handlar om totalt 106 platser på boendena Fryken på Rud, Gruvan i centrala Karlstad och Granberga i Väse. Eftersom det blågröna styret inte har majoritet i kommunfullmäktige och det…

Läs mer

Det går att motverka digitalt utanförskap, ändå säger styret och SD nej till digital fixarservice.

Idag behandlades Socialdemokraternas motion om Digital fixarservice på kommunstyrelsen i Karlstad. En motion som syftar till att inkludera äldre i den digitala världen. En värld som i många fall kan upplevas svåråtkomlig och svårbegriplig. Många äldre skulle vilja komma igång att utföra sina e-tjänster på nätet, eller hålla kontakten med nära och kära som geografiskt…

Läs mer
facebook Twitter Email