Nyheter

Debatt: Mät könsfördelningen bland förtroendevalda

De flesta säger sig självklart vara förespråkare för ökad jämställdhet. I Sverige har vi tydliga jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män ska ha samma makt (rättigheter, möjligheter och skyldigheter) att forma samhället och sina liv. Varför är jämställdhet då så svårt i praktiken? Svaret är att jämställdhet handlar om att omfördela makt och resurser. Med hjälp…

Läs mer

Första maj 2020

Vi ställer inte in - vi ställer om Demonstrera på 1:a maj i digitala kanaler
Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2020-04-08

Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2020-04-08, lämnade Socialdemokraterna in ett yrkande och tre protokollsanteckningar. Klicka på respektive rubrik för att läsa ärendena i sin helhet. Yrkande: Ärende 3. Intern kontrollplan 2019 Att sista meningen i andra punkten under rubriken ”Åtgärder” på sid 21 stryks. ”Anvisningarna ska vidare ge rektorerna stöd i bedömningen av vilka kostnader…

Läs mer
facebook Twitter Email