Nyheter

Motion om ”NPF-säkring” inom grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning

Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) har idag generellt sett sämre förutsättningar att klara sin utbildning och skolgång både inom grundskolan och i gymnasiet. Måluppfyllelsen för elever med NPF-diagnos är lägre och det finns en betydligt högre andel elever med NPF som har en så kallad ofrivillig/problematisk skolfrånvaro. Barn och ungdomar med NPF riskerar också att…

Läs mer

Anders Tallgren interpellerar Nisser om Stadshusaffären

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) ang. Stadshusaffären. Vid teknik- och fastighetsnämndens sammanträde 2015-12-16 beslutade nämnden, med hjälp av ordförandens utslagsröst (5 för, 5 emot och 1 moderat ledamot avstod från att rösta) att sälja Stadshuset. Socialdemokraterna argumenterade redan då för att detta inte var någon bra affär för kommunen och karlstadsborna. Nu fyra…

Läs mer

Tänk på barnen i stadsplaneringen

Bostadsbristen är ett samhällsproblem och det måste byggas nytt för att det ska finnas bostäder åt alla. Vi Socialdemokrater vill se förtätningar i befintliga bostadsområden, vi vill se fler bostäder i våra mindre tätorter och på landsbygden och vi vill se en helt ny modern och hållbar stadsdel i Karlstad. Samtidigt måste förtätning ske så…

Läs mer
facebook Twitter Email