Nyheter

Socialdemokraterna driver på för ökad tillväxt och fler jobb

Karlstads tillväxt är för svag. Kommunen klarar inte tillväxtmålen i den strategiska planen: Årlig befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer (564 år 2014) Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15…

Läs mer

Motion om att utreda möjligheterna till att införa arbetskläder inom skolan

Sedan 2007 har personal inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetskläder. Inom den mansdominerade teknik- och fastighetsförvaltningen har det förmodligen alltid varit så, en självklarhet. Vi är glada över att vi medverkade…

Läs mer

Motverka våld i nära relation med hjälp av Huskurage

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Ca 70 anmälningar om dagen rör våld i nära relation och 200.000 barn befaras leva med våld i sina hem. 25 personer…

Läs mer
facebook Twitter Email