Nyheter

Socialdemokraterna driver på för ökad tillväxt och fler jobb

Karlstads tillväxt är för svag. Kommunen klarar inte tillväxtmålen i den strategiska planen: Årlig befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer (564 år 2014) Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 % till 2020 (ökat 2 % mellan 2008-2012) Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat (nr 60 år 2014) Karlstad ska ha god…

Läs mer

Motion om att utreda möjligheterna till att införa arbetskläder inom skolan

Sedan 2007 har personal inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetskläder. Inom den mansdominerade teknik- och fastighetsförvaltningen har det förmodligen alltid varit så, en självklarhet. Vi är glada över att vi medverkade till att personalen inom vård- och omsorgen i Karlstad nu har arbetskläder och vill ta ytterligare ett steg i en satsning som rör både jämställdhet…

Läs mer

Motverka våld i nära relation med hjälp av Huskurage

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Ca 70 anmälningar om dagen rör våld i nära relation och 200.000 barn befaras leva med våld i sina hem. 25 personer dödas varje år av närstående. Ska vi vända utvecklingen, måste vi förstärka det preventiva, förebyggande arbetet. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något…

Läs mer
facebook Twitter Email