Studier

Välkommen att gå medlemsutbildning hos Socialdemokraterna i Karlstad!!

Har du inte gått nån medlemsutbildning hos oss så är det dags nu!

Utbildningar Våren 2023:

Medlemsutbildning del1:  Grundläggande – Socialdemokraterna, en folkrörelse blir till.

I denna del av medlemsutbildningen diskuterar vi de grundläggande värdeorden i vår ideologi. Du får en förståelse för vår historia, vår organisation samt hur folkrörelsen fungerar och dess styrka. 

Under hösten ges två möjligheter att genomgå medlemsutbildning del 1.

Alternativ 1: Utbildningen genomförs som en helgkurs, 25-26/3 (heldagar). Exakta tider meddelas anmälda deltagare efter anmälningstidens slut.

Plats: ABFs lokaler (Gräsdalsgatan 15)

Kursledare:

Anmälan: till karlstad@socialdemokraterna.se

Alternativ 2: Utbildningen genomförs kvällstid, sammanlagt vid 6 tillfällen: Datum kommer inom kort samtliga tillfällen kl. 18.00-20.30.

Plats: ABFs lokaler (Gräsdalsgatan 15)

Kursledare:

Anmälan: till karlstad@socialdemokraterna.se

Deltagarna förväntas delta under hela kursen. Har man inte möjlighet att vara med hela tiden är vår rekommendation att man går kursen vid ett annat tillfälle.

Ange i din anmälan följande:

· Namn.

· Kostpreferenser, dvs. har du några allergier etc. som vi behöver veta om 

· Något annat som vi behöver veta?

Det finns 25 platser till respektive utbildning, så först till kvarn gäller. (Min antal för att kurserna ska genomföras är 10 deltagare).

Vi påminner om representantskapets beslut att samtliga medlemmar med förtroendeuppdrag för Socialdemokraterna ska genomgå medlemsutbildning del 1 senast hösten 2023.

Genom att skicka in din anmälan godkänner du att vi spara dina personuppgifter.

Utbildningen sker i samverkan med ABF.

Hälsningar,

Anna Dahlén Gauffin, studieansvarig Karlstads AK

Vid frågor, kontakta:

Lars-Erik Soting på tel. 070-3783766 eller mail: karlstad@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email