Motverka våld i nära relation med hjälp av Huskurage

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Ca 70 anmälningar om dagen rör våld i nära relation och 200.000 barn befaras leva med våld i sina hem. 25 personer dödas varje år av närstående. Ska vi vända utvecklingen, måste vi förstärka det preventiva, förebyggande arbetet. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något…

Läs mer
facebook Twitter Email