Socialdemokraterna vill avvakta försäljning av f.d. stadshuse

Under dagens sammanträde (2015-11-18) med Arbetsmarknads- och socialnämnden fanns ett ärende med som beskriver den mycket svåra situationen avseende boendeplatser för dem asylsökande som kommer till Karlstad. I f.d. stadshuset finns både ankomstboende för vuxna och familjer, men även boende för dem ensamkommande barn och unga. Inom kort kommer de ensamkommande vara 50 stycken i…

Läs mer

Socialdemokraterna driver på för ökad tillväxt och fler jobb

Karlstads tillväxt är för svag. Kommunen klarar inte tillväxtmålen i den strategiska planen: Årlig befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer (564 år 2014) Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 % till 2020 (ökat 2 % mellan 2008-2012) Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat (nr 60 år 2014) Karlstad ska ha god…

Läs mer

Motion om att utreda möjligheterna till att införa arbetskläder inom skolan

Sedan 2007 har personal inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetskläder. Inom den mansdominerade teknik- och fastighetsförvaltningen har det förmodligen alltid varit så, en självklarhet. Vi är glada över att vi medverkade till att personalen inom vård- och omsorgen i Karlstad nu har arbetskläder och vill ta ytterligare ett steg i en satsning som rör både jämställdhet…

Läs mer
facebook Twitter Email