Klimatneutralt Karlstad

Forskarna är överens om att klimatförändringarna är här och att de påverkar oss alla – både vi som lever nu och framtida generationer. Kompetensen och kunskapen om klimatförändringarna har aldrig varit större. Vi vet hur stor utmaningen är, men vi vet också hur vi kan lösa den. Tillsammans har vi därför ett ansvar att hålla jordens…

Läs mer

Giftfri vardag

Det är viktigt att skydda människors hälsa från att att skadas av farliga kemiska ämnen. Särskilt viktigt är att skydda barn och unga. Det är viktigt att inte bygga upp ytterligare hälso- och miljöproblem som finns kvar under lång tid. Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbart i miljön. Kemikalieinspektionen har i en delredovisning till regeringen av…

Läs mer

Sänk arbetsrelaterad sjukfrånvaro hos personalen

Ärende 4. Budget 2016 – vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsförvaltningen har höga sjuktal bland sin personal. Det här är naturligtvis negativt ur alla aspekter, såväl för personal som för verksamhetens kvalitet. Frånvarodagarna i november var 4.630 eller 10,13 procent, att jämföras med exempelvis november 2012 då sjukfrånvaron var 5,63 procent. Sjuktalen skiljer sig mellan…

Läs mer
facebook Twitter Email