Alla jobb är viktiga jobb!

Idag, torsdag, var det dags för Företagssalongen i Karlstad. Ett tillfälle för yrkesverksamma att vårda och skapa värdefulla kontakter och samarbeten. Oppositionsråd Anders Tallgren fanns på plats i Karlstads kommuns monter, för att prata med besökare och deltagare. Vi Socialdemokrater tycker att alla jobb är viktiga jobb. Ju fler som arbetar, desto mer resurser kan…

Läs mer

Anders Tallgren interpellerar Johanna Larsson (M) – Idrott för alla 2.0

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-12-13 §7 att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en reviderad plan för idrotten i Karlstads kommun, ”Idrott för alla 2.0”, för åren 2019—2026. I juni 2014 beslutade kultur- och fritidsnämnden att anta den idrottspolitiska planen ”Idrott för alla” plan för idrotten i Karlstads kommun 2014—2018. Det var…

Läs mer

Ankomst Herrhagen kl 13.24

Idag, tisdag 27/1, är det Förintelsens minnesdag, den internationella dagen för förintelsens offer. I Karlstad uppmärksammades detta bland annat genom avtäckningen av en minnesplakett i östra änden av Vasagatan på Herrhagen, efter en motion från Christian Norlin och Anna Dahlén Gauffin. Det var nämligen till den platsen som ett specialchartrat tåg anlände den 26 juli…

Läs mer
facebook Twitter Email