Lär känna våra förtroendevalda!

Vilka är det egentligen som företräder Socialdemokraterna i Karlstad? Med start denna vecka kan du följa våra förtroendevalda på vårt Instagramkonto. Följ @socialdemokraternakarlstad på Instagram och lär känna våra företrädare i kommunens nämnder och bolag. Denna vecka är det Linda Larsson som äger kontot. ???

Läs mer

En gymnasieskola för alla

En gymnasieexamen är i stort sett avgörande för att få sitt första jobb och introduceras i yrkeslivet. Måluppfyllelsen och genomströmningen måste öka, eleverna ska ges förutsättningar att nå kunskapsmålen. Vi behöver sätta särskilt fokus på de elever som halkar efter och i dag inte når kunskapsmålen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Karlstad har stora ekonomiska utmaningar…

Läs mer

God jul & gott nytt år

Det är dags att summera 2019. Ett år i opposition, men också ett år där vi fått igenom mycket av vår politik. Vi kommer till exempel att få se starten av att de delade turerna fasas ut. Vårt viktigaste vallöfte 2018!

Läs mer
facebook Twitter Email