Kenneth Svensson vald till ny ordförande

Den 18:e mars höll Socialdemokraterna Karlstad årsmöte. Det gångna året summerades och planer lades för det nya. En av flera omröstningar gällde vem som skulle efterträda Monica Gundahl på ordförandeposten. Valet föll till slut på Kenneth Svensson.

Det blev en spännande omröstning om ny ordförande på årsmötet. Valberedningens förslag Kenneth Svensson ställdes mot Mattias Casserlund och efter en sluten votering stod det klart att Kenneth Svensson valts till ny ordförande för Socialdemokraterna Karlstad. Grattis Kenneth! Vi börjar med en klassisk sportfråga: Hur känns det? – Jag tackar för förtroendet. Jag känner mig…

Läs mer
facebook Twitter Email