Tree2Tower – en mässa för ökad byggnation i trä

Bioeconomy Region är ett Interreg-projekt med fokus på att stärka företags konkurrenskraft inom den bioekonomiska marknaden. Till exempel genom mer byggnation i trä. 6-7 februari anordnar de Tree2Tower-mässan på Karlstad CCC. Oppositionsrådet Anders Tallgren och stadsbyggnadsnämndens 1:e v ordf Håkan Holm Alteblad fanns på plats för att fördjupa sin kunskaper i ämnet. – Socialdemokraterna i…

Läs mer

Motion ang. förnyad socioekonomisk analys över Karlstad samt kartläggning av resurser för avgiftsfria aktiviteter, kultur och idrott

Socialdemokraterna arbetar för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart. I början av året blev vi återigen påminda om bostadssegregationen och vad den exempelvis innebär för möjligheterna att delta i organiserad idrott. Förutsättningarna skiljer sig stort mellan olika områden och följer de socioekonomiska strukturerna. Vi känner behov av ett bättre underlag för…

Läs mer

Lina Larhult interpellerar Niklas Wikström (L) ang teckenspråk i förskolan

Regeringen har antagit en ny läroplan för förskolan Lpfö 18. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan. Nytt i Lpfö 18 är bland annat: Barnkonventionen Förundran, bildning, fantasi och föreställningsförmåga Förskollärares ansvar i undervisningen Barnskötares och övrig personals medverkan i undervisningen Digitalisering Hållbar utveckling Nationella minoriteter och…

Läs mer
facebook Twitter Email