Motion ang. att utreda möjligheten till miljövänlig energilagring

Klimat och miljö är kritiska områden som är av stort intresse för våra medborgare och Karlstads kommun bör vara drivande inom området. En viktig pusselbit i klimatarbetet mot en hållbar framtid är att minska användandet av fossila bränslen. Det finns redan tekniker som är mogna att använda, att omvandla solenergi till elektricitet är kanske den…

Läs mer

Interpellation till teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C) ang Stadshusaffären

Stadshusaffären har återigen aktualiserats i och med TV-programmet Uppdrag granskning. I programmet intervjuas en avdelningschef inom teknik- och fastighetsförvaltningen och det framgår att förvaltningen hade förberett en affär med öppen budgivning, men fick uppmaningen att avbryta det arbetet och inrikta försäljningsprocessen mot en specifik köpare. I revisionsrapporten ”Granskning av besluts- och försäljningsprocessen kring fastigheten Almen…

Läs mer

Motion: Oberoende granskning av Stadshusaffären

Det återstår fortfarande frågor kring beslutet om Stadshusets försäljning och ärendet har återigen aktualiserats genom SVT:s Uppdrag granskning. Socialdemokraterna lade ett initiativ i kommunstyrelsen angående en oberoende granskning. Förslaget behandlades som ett extra ärende och röstades ned av det blågröna styret. Socialdemokraterna har hela tiden varit kritiska till det blågröna (M-MP-L-C-KD) styrets hantering av denna…

Läs mer
facebook Twitter Email