100 förslag för ett förbättrat företagsklimat i Karlstad

Bilaga till budgeten 2017-06-02 Tillväxtcentrum 1. Tillväxtutskottet ska sammanträda utanför kommunens möteslokaler en gång per halvår 2. Regelbundna samråd mellan lokala, regionala och nationella näringslivspolitiker 3. Utveckla 100 grader Karlstad till ett regionalt näringslivsforum 4. Involvera Näringslivsrådet och Landsbygdsrådet mer i kommunens näringslivsarbete 5. Internutbildning av tjänstepersoner och förtroendevalda som har företagskontakter för att förbättra…

Läs mer
facebook Twitter Email