S reserverar sig mot simkapacitetsutredningen

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades att kommunledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen ta fram förslag till omfattning och samverkansform för att tillgodose Karlstads kommuns utökade behov av bad och simkapacitet kommande tio år genom samverkan med andra kommuner. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Utgångspunkt för arbetet ska vara att det fortsatt finns två badhus i Karlstads kommun med lokalisering Sundsta och Vålberg.

– I vårt yrkande vill vi bland annat ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till omfattning och samverkansform för att tillgodose Karlstads kommuns utökade behov av bad- och simkapacitet kommande 10 åren genom samverkan med andra kommuner, säger Linda Larsson (S), oppositionsråd.

Socialdemokraterna vill också att kommunledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar utreda förutsättningarna för att återställa utbudet i Sundstabadet och utreda lämplig plats och kostnad för att uppföra ett hopptorn utomhus inför sommaren 2022.

Här kan du läsa yrkandet i sin helhet.

– I vår reservation påminner vi om att vi i vårt budgetförslag föreslår ett helt nytt och unikt ”Kultur- och idrottscenter Norsbygden”, som ska innehålla badhus, fullstor sporthall, närbibliotek, fritidsgård, familjecentral och lokaler för föreningslivet. Vi vill även medverka till att utreda en folkhälsopark. Det handlar totalt om en investering i storleksordningen 150 miljoner kronor, säger Linda Larsson.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.