Ärende 30. Fördjupad bad- och simkapacitetsutredning samt konsekvensanalys över regional samverkan

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och påminner om vårt alternativa budgetförslag för Karlstads kommun där vi föreslår ett helt nytt och unikt ”Kultur- och idrottscenter Norsbygden”. Det ska innehålla badhus, fullstor sporthall, närbibliotek, fritidsgård, familjecentral och lokaler för föreningslivet. Vi vill också medverka till att utreda en folkhälsopark. Det handlar totalt om en investering i storleksordningen 150 miljoner kronor.

Karlstad 2021-11-16

Linda Larsson

1:e vice ordförande

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.