Ärende 22. Projektspecifikation – Resecentrum

Yrkande:

  1. Redovisningen av projektspecifikationen för projektet Resecentrum godkänns som ett underlag för det fortsatta genomförandet av projektet.
  2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att förtydliga tillväxtutskottets roll och mandat i projektbeskrivningen samt tillskapa ett forum för kontinuerlig politisk avstämning av projektets framskridande i dialog med Region Värmland.
  3. Synpunkter som har uppkommit i hanteringen av detaljplanen för Resecentrum (KS 2021:480) hanteras gemensamt mellan projektets parter i det fortsatta arbetet tillsammans med övriga genomförandefrågor.
  4. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att kontinuerligt uppdatera projektspecifikationen med principiellt viktiga beslut.
facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.