Sökresultat för: Möjliggör permanentboende i vissa fritidshusområden

Motion – Möjliggör permanentboende i vissa fritidshusområden

När Socialdemokraterna säger Karlstad menar vi hela kommunen. Det ska gå att leva och verka i stadsdelarna, våra mindre tätorter och på landsbygden. Ett sätt att öka möjligheterna att bosätta…

Läs mer

S i korthet, kommunstyrelsen 2022-01-24

S lämnar protokollsanteckning angående exploateringsavtal med Jernhusen avseende Karlstads nya resecentrum. Idag beslutade kommunstyrelsen att godkänna förslaget till exploateringsavtal med Jernhusen avseende genomförandet av detaljplanen för Karlstads resecentrum. Socialdemokraterna röstade…

Läs mer
facebook Twitter Email