Krönika: Grönröd omvärldsspaning i Borås

Det har varit en lugn sommar i kommunpolitiken med undantag av skjutningen i Klara i månadsskiftet juni / juli samt en del evenemang som vi har varit representerade på.

Jag känner mig både utvilad och ”taggad” men är förstås besviken på att juli mer eller mindre regnade bort för oss.

I augusti började politiken med en rivstart och ett tidigt kommunfullmäktige. Nästa år ska fullmäktige läggas senare så det inte krockar med skolstart, det blev en stressig vecka för alla oss med skolbarn hemma.

Det är förstås viktigt att omvärldsspana och 24—25 augusti genomförde kommunalråd och politiska sekreterare en studieresa till Borås. Vi valde platsen utifrån deras styre och storlek. Borås kallar sitt styre för ”Mittsamverkan” och det består av S-C-L-MP. De är inne på sin andra mandatperiod. Borås har nästan 115 000 invånare.

Vi var intresserade av deras arbete med ”Ett socialt hållbart Borås” och vi fick information både från ett av deras bostadsbolag (de har flera kommunala bostadsbolag) och från deras arbetslivsförvaltning.

Vad skiljer en bostad från ett hem? – Människorna!

Borås olika bostadsbolag arbetar mycket aktivt med områdesutveckling där den huvudsakliga arbetsmetoden är att göra hyresgästerna medskapande i sitt område. Metoden (och områdesutvecklingschefen) har man hämtat från Bergsjön i Göteborg.

Bostadsbolaget började sitt sociala utvecklingsarbete med att anställa hyresgäster (med skiftande språklig bakgrund) som fick genomföra olika former av undersökningar för att få fram hur hyresgästerna ser på sitt bostadsområde. Det här ledde bland annat till att man har upphandlat ett socialt företag som redan fanns på området och som nu sköter städningen. Man anställer också mängder med feriearbetare som hjälper till att rusta och underhålla områdena. Borås hade tidigare två områden som betraktades som särskilt utsatta och nu hoppas man att åtminstone det ena av dessa ska strykas från polisens lista.

Arbetslivsförvaltningen berättade om sitt framgångsrika arbete ”Från bidrag till lön”. Man har, under den senaste tioårsperioden, gått från en kostnad för försörjningsstöd på i storleksordningen 100 miljoner ner till under 60 miljoner.

Hela kommunen och dess bolag tar ett ansvar för att erbjuda platser för anställning av personer som har ekonomiskt bistånd, eller kan riskera att hamna i ekonomiskt bistånd. De anställer inte bara personer med ekonomiskt bistånd, utan ganska brett ur det som AF definierar som utsatta grupper. De som uppbär försörjningsstöd prioriteras, men i övrigt prioriteras unga med funktionsnedsättning, personer med kriminell / missbruksbakgrund samt utrikes födda som är språksvaga och kortutbildade. Ca 300 platser har man till sitt förfogande och alla anställningar görs i samråd med Kommunal. Man finansierar 0,5 tjänst hos Kommunal med pengar från arbetslivsförvaltningen.

Vi genomförde också en stadsvandring. Borås har genomgått en stor omvandling och förlorade i storleksordningen 15 000 jobb när textilindustrin försvann. De har satsat på en hel del konst i det offentliga rummet och det framkom också att fastighetsägarföreningen i centrum varit medfinansiär vid en del centrumsatsningar.

Dag två besökte vi Textile fashion Center som är en ombyggd och uppfräschad, centralt belägen, fabriksbyggnad som numera inrymmer Textilhögskolan, textilmuseet och Borås Science Park. Hållbarhet står i centrum för hela verksamheten och det bedrivs en hel del spännande forskning kring textil och hållbarhet. Vi blev återigen påminda om vilka synergieffekter som kan uppnås vid samlokaliseringar.

Jag är övertygad om att ni kommer att få höra mer om vårt besök i Borås i olika sammanhang. Det är viktigt att ta till sig idéer och inspiration från andra kommuner och bra att bli påmind om att det finns förbättringspotential här hos oss, inte minst med kommunens arbete med social hållbarhet.

Linda Larsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.