Öppet brev till den socialdemokratiska partistyrelsen och till den socialdemokratiska riksdagsgruppen:

Skrivelse angående:

– fortsatta möjligheter för asylsökande att byta spår till arbetssökande

– kraven på kollektivavtal vid arbetskraftsinvandring

– missbruk skall stävjas genom utökad kontroll och bestraffning av oseriösa arbetsgivare och inte genom utvisning av drabbade arbetstagare

I dagarna kan vi läsa om ett äldreboende i Harads i Norrbotten där en hel avdelnings personal ska utvisas till sommaren. Många glesbygdskommuner har inte bara tagit emot asylsökande i stor mängd utan också blivit beroende av dem som arbetskraft och hela bygden har levt upp med fler barn i skolan och fler i den lokala idrotten och föreningslivet.

Men det är inte bara i glesbygd som arbetsgivare tagit emot och lärt upp asylsökande och som i flera fall också fått fast anställning. Även i Karlstad har vi flera exempel på unga personer som fått avslag på sina asylansökningar där arbetsgivarna är bestörta över det som sker.

Vi anser att det är fullt rimligt att det ska finnas möjlighet till spårbyte när det handlar om seriösa arbetsgivare där man har kollektivavtal. Möjligheten till spårbyte är nu på väg att avskaffas vilket vi ser som oerhört dumt när flera branscher skriker efter utbildad personal.

De inkomstkrav som ställs omöjliggör arbetskraftsinvandring till flertalet yrken där det inte krävs högskoleutbildning. Vi menar att lön enligt kollektivavtal är rimliga krav att ställa.

När det skett mindre felaktigheter av till exempel frågor om skatteinbetalning är det idag den som är arbetstagare som straffas, även om både arbetstagare och arbetsgivare är seriösa. Vi menar även att oseriösa arbetsgivare som utnyttjar utsatta grupper kommer undan och i stället straffas människor som vill arbeta och göra rätt för sig.

Det är med sorg vi sett att vår partiledning inte uttalat sig tydligt i dessa frågor.

Karlstads arbetarekommun har enhälligt ställt sig bakom följande uppmaning:

– Att tillskriva partiledningen om behovet av att spårbyte bör finnas kvar som möjlighet då arbetsgivaren är seriös och lön utgår enligt kollektivavtal.

– Att tillskriva partiledningen att de krav som bör gälla vid arbetskraftsinvandring är ett kontrakt med villkor enligt kollektivavtalet.

– Att tillskriva partiledningen att missbruk bör stävjas genom utökad kontroll av oseriösa arbetsgivare som inte följer kontraktet, samt att arbetsgivaren och inte den utnyttjade arbetstagaren bestraffas.

För Socialdemokraterna i Karlstad:

Sofia Magnusson

Marga Sandström

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.